Reference

 

Posouzení EIA

Stavby průmyslových areálů:
CTPark Ostrava-Hrabová, Green Square Říčany, Obchodní zóna Ostrava-Přívoz, CTPark Nový Jičín, Distribuční centrum Kozomín a další.

Logistické parky: Logistický park Úžice, Logistický park Pavlov a další.

Výrobní podniky
: Přístavba sýrárny Orrero v Litovli, Dostavba závodu Miele technika Uničov a další.

Bioplynové stanice: BPS Kateřinky, BPS Hroznová Lhota, BPS Vanovice, BPS Bratčice, BPS Želatovice a další.

Zemědělské stavby: kravín Kunín, stáj pro dojnice Příkrý, OMD Suchý Důl, farma Pikárec a další.

Stavby silnic a železnic: Přeložka silnice I/11 (I/68) v úseku Třanovice - Oldřichovice – Bystřice, Silnice I/45 Bruntál obchvat, Přeložka silnice I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová, Silnice II/450 Rudná pod Pradědem – Hvězda, Silnice I/57 Hladké Životice – obchvat, Přeložka silnice I/34 Věž, Skála – obchvaty, železniční trati a další.

Stavby železnic: Elektrizace trati vč. PEÚ Otrokovice - Zlín - Vizovice. ČD DDC, Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí, Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ žst. Ostrava-Svinov - žst. Opava-Východ a další.

Těžba: Pískovna Dubňany, DP Hranice, DP Černotín a další.

Sportovní areály: Volný čas pro Kroměříž, Mezinárodní areál jezdectví, sportu a služeb Opava, WELLNESS centrum Jeseníka další.

Obchodní areály a prodejny: prodejny potravin firmy Lidl, Tesco, Globus, Nové Trní Zlín, Obchodní centrum Holešov, Havířov, Ostrava, Bystřice pod Hostýnem, Pelhřimov, Ledeč nad Sázavou, Třinec, Ostrava

 

IPPC

Středisko chovu prasat Hodoňovice, Výroba hliníkových dílů a sestav výrobků pro automobilový průmysl Brembo Czech s.r.o.

 

Posouzení SEA a koncepce

Územní plán města Havířov, Územní plán města Ostrava, Územní plán obce Chlebičov, Aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje, Změna č.1 územního plánu obce Malá Úpa

 

ÚSES

Město Ostrava - Magistrát města Ostravy - Územní plán města Ostravy – ÚSES, Projekt územního systému ekologické stability sídelního útvaru Bohumín - městská část Nový Bohumín, Starý Bohumín, Skřečoň, Záblatí, Pudlov, Vrbice a Šunychl